Wanneer er sprake is van AD(H)D of autisme is er een specifieke behoefte aan structuur passend bij jou als persoon. Waar ligt jouw behoefte tot organiseren? Waar loop je tegen aan in het dagelijks leven?

Ik heb bij de School voor Organizing de training Anders organiseren met AD(H)D, Organiseren wanneer de executieve functies zwak zijn en Wanneer standaard organizing niet genoeg is gevolgd. Daarnaast heb ik verschillende themadagen gevolgd bij de NBPO over perfectionisme, ADHD en autisme, uitstelgedrag en eigenaarschap. Ook heb ik het ABC Autisme Beleving Circuit gedaan.  In 2020 heb ik de opleiding Systemisch coachen bij het Bert Hellingen Instituut afgerond en in 2021 de opleiding specialist Hoogbegaafdheid bij Cedin.

Graag help ik jou bij het ontdekken van je sterke kanten die je vervolgens in kunt zetten bij het aanpakken van je minder sterke kanten. Ga niet langer het gevecht aan, maar ga samen met mij op zoek naar de mogelijkheden die bestaan binnen jezelf.